ДОБРОДОЈДОВТЕ ВО

ГРАД НА СОНЦЕТО,
ТРАДИЦИЈАТА
И СРЕЌАТА!Please update your Flash Player to view content.

РЕДОВЕН НАДЗОР НА ЗАШТИТАТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

Овластениот општински инспектор за животна средина  во текот на 2016 година, во рамките на своите надлежности, има извршено 132 инспекциски надзори за што се донесени поверќе акти.

По Законот за животна средина изготвени се 120 записници за што се донесени  30 решенија и 89 заклучоци за запирање на постапката поради извршување на решенијата, односно отстранување на утврдените неправилности. Изготвени се и 2 известувања и одобрени 26 eлаборати за заштита на животната средина. По Законот за управување со отпад изготвени се 12 записници, донесенo e 1 решениe и 10 заклучоци за запирање на постапката заради извршување на решенијата  односно отстранување на утврдените неправилности. Покрај ова, во општина Гевгелија минатата година беа извршени 3 заштитни прскања против комарци (едно теренско и ларвицидно, и две авионски), а на двапати беше вршена дератизација од глодари (пролетна и есенска). 

БИЗНИС ПОНУДА

КУЛТУРА

ТУРИСТ ИНФО

АКТУЕЛНО

_____________________
 

НАРЕДНИ НАСТАНИ

_____________________