ДОБРОДОЈДОВТЕ ВО

ГРАД НА СОНЦЕТО,
ТРАДИЦИЈАТА
И СРЕЌАТА!Please update your Flash Player to view content.

ИЗБИРАЧКИ МЕСТА ВО ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА

Граѓаните на општина Гевгелија ќе се изјаснуваат на неделниот референдум, дали се за или против отворање на рудници за металични минералнисуровини на територијата на општина Гевгелија на истите избирачки места утврдени со закон, односно на сите веќе утврдени 37 избирачки места во општина Гевгелија во Изборната единица 4.

 

1. 0333 Гевгелија АВТО МОТО СОЈУЗ  ГЕВГЕЛИЈА УЛ. “ МАРШАЛ ТИТО “  2  ГЕВГЕЛИЈА

2. 0334 Гевгелија ДЕТСКА ГРАДИНКА “ ЦВЕТОВИ“  ГЕВГЕЛИЈА УЛ. “ ИЛИНДЕНСКА “  ББ  ГЕВГЕЛИЈА

3. 0335 Гевгелија МАТИЧНА БИБЛИОТЕКА “ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ “ГЕВГЕЛИЈА  УЛ.” МАРШАЛ ТИТО “  75  ГЕВГЕЛИЈА

4. 0336 Гевгелија МУЗИЧКО УЧИЛИШТЕ “ ВАСО КАРАЈАНОВ “  ГЕВГЕЛИЈА УЛ.” РИСТО ФРШИНИН “    ГЕВГЕЛИЈА

5. 0337 Гевгелија ОСНОВЕН СУД  ГЕВГЕЛИЈАУЛ.” МАРШАЛ ТИТО “  99  ГЕВГЕЛИЈА

6. 0338 Гевгелија ЦРВЕН КРСТ ОПШТИНСКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГЕВГЕЛИЈА  УЛ. “ЃОРЃИ ВЕЛКОВ” 12

7. 0339 Гевгелија ЗГРАДА НА П.Е. МИНИСТЕРСТВО ЗА СТОПАНСТВО  ГЕВГЕЛИЈА УЛ. “ МАРШАЛ ТИТО “  170  ГЕВГЕЛИЈА

8. 0340 Гевгелија СТАР ПИОНЕРСКИ ДОМ  ГЕВГЕЛИЈАУЛ. “ МАРШАЛ ТИТО “  58  ГЕВГЕЛИЈА

9. 0341 Гевгелија УЧИЛИШЕН ЦЕНТАР “ ЈОСИФ ЈОСИФОВСКИ “  ГЕВГЕЛИЈА УЛ. “ МАКЕДОНИЈА “  ББ  ГЕВГЕЛИЈА

10. 0342 Гевгелија ДЕТСКА ГРАДИНКА “ДЕТСКА РАДОСТ“  ГЕВГЕЛИЈА УЛ.” ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ “    ГЕВГЕЛИЈА

11. 0343 Гевгелија ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ “ ВЛАДО КАНТАРЏИЕВ “  ГЕВГЕЛИЈА УЛ.” ЉУБЉАНСКА “  4  ГЕВГЕЛИЈА

12. 0344 Гевгелија ВОДНА ЗАЕДНИЦА “ ПОВАРДАРИЕ “  ГЕВГЕЛИЈА УЛ.” 7-МИ НОЕМВРИ “    ГЕВГЕЛИЈА

13. 0345 Гевгелија АГЕНЦИЈА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ  П.Е. ГЕВГЕЛИЈА (РАБОТЕН КЛУБ) УЛ.” БОРИС КАРПУЗОВ “  ББ  ГЕВГЕЛИЈА

14. 0346 Гевгелија О. У. “ КРСТЕ МИСИРКОВ “  ГЕВГЕЛИЈА УЛ.” ПЕТАР МУСЕВ “  ББ  ГЕВГЕЛИЈА

15. 0347 Гевгелија УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ  ГЕВГЕЛИЈА УЛ.” 7-МИ НОЕМВРИ “    ГЕВГЕЛИЈА

16. 0348 Гевгелија ЈПКД “КОМУНАЛЕЦ” - ГЕВГЕЛИЈА  УЛ.” 7-МИ НОЕМВРИ “    ГЕВГЕЛИЈА

17. 0349 Гевгелија ФАКУЛТЕТ ЗА ТУРИЗАМ И БИЗНИС ЛОГИСТИК УЛ.” 7-МИ НОЕМВРИ “  ББ  ГЕВГЕЛИЈА

18. 0349/1 Гевгелија ФАКУЛТЕТ ЗА ТУРИЗАМ И БИЗНИС ЛОГИСТИК УЛ.” 7-МИ НОЕМВРИ “  ББ  ГЕВГЕЛИЈА

19. 0350 Гевгелија НОВ ПИОНЕРСКИ ДОМ  ГЕВГЕЛИЈА УЛ.” 7-МИ НОЕМВРИ “    ГЕВГЕЛИЈА

20. 0350/1 Гевгелија НОВ ПИОНЕРСКИ ДОМ  ГЕВГЕЛИЈА УЛ.” 7-МИ НОЕМВРИ “    ГЕВГЕЛИЈА

21. 0351 Гевгелија ДЕТСКА ГРАДИНКА “ СОНЧОГЛЕДИ “  ГЕВГЕЛИЈА УЛ.” РИСТО ЈАНЕВ “  ББ  ГЕВГЕЛИЈА

22. 0352 Мрзенци ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ  МРЗЕНЦИ МРЗЕНЦИ    

23. 0353 Моин ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ  МОИН МОИН    

24. 0354 Н.Конско МЛАДИНСКИ ДОМ  НОВО КОНСКО    НОВО КОНСКО   

25. 0355 Богородица МЛАДИНСКИ ДОМ  БОГОРОДИЦА БОГОРОДИЦА    

26. 0356 Прдејци ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ  ПРДЕЈЦИ ПРДЕЈЦИ    

27. 0357 Негорци МЕСНА ЗАЕДНИЦА  НЕГОРЦИ НЕГОРЦИ    

28. 0358 Негорци О. У. “ РИСТО ШУКЛЕВ “  НЕГОРЦИ НЕГОРЦИ    

29. 0359 Кованец ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ  КОВАНЦИ КОВАНЦИ    

30. 0360 Серменин ДЕЛОВЕН ОБЈЕКТ - ПРОДАВНИЦА  СЕРМЕНИН СЕРМЕНИН    

31. 0361 Миравци О. У. “ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ МИРАВЦИ МИРАВЦИ    

32. 0362 Миравци БИБЛИОТЕКА МИРАВЦИ МИРАВЦИ    

33. 0363 Милетково ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ  МИЛЕТКОВО МИЛЕТКОВО    

34. 0364 Давидово ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ  ДАВИДОВО ДАВИДОВО    

35. 0365 Петрово МЛАДИНСКИ ДОМ  ПЕТРОВО ПЕТРОВО    

36. 0366 Габрово ПРИВАТЕН ОБЈЕКТ - КУЌА НА СПАСО И СТОЈАНКА РИСТОВСКИ ГАБРОВО ГАБРОВО    

37. 0367 Смоквица ДОМ НА КУЛТУРА  СМОКВИЦА СМОКВИЦА    

БИЗНИС ПОНУДА

КУЛТУРА

ТУРИСТ ИНФО

АКТУЕЛНО

_____________________
 

НАРЕДНИ НАСТАНИ

_____________________