ДОБРОДОЈДОВТЕ ВО

ГРАД НА СОНЦЕТО,
ТРАДИЦИЈАТА
И СРЕЌАТА!Please update your Flash Player to view content.

ЈАВНО НАДДАВАЊЕ ЗА ДАВАЊЕ ПОД ЗАКУП НА ГРАДЕЖНО НЕИЗГРАДЕНО ЗЕМЈИШТЕ

Општина Гевгелија по пат на електронското јавно наддавање понуди за давање под закуп на 20 години на градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Македонија, предвидено со ЛУПД за  базна  станица за мобилна телефонија КО Миравци и со ЛУПД за базна станица за мобилна телефонија СРМ 7102 КО Негорци. 

Станува збор за две парцели, една од 188 метри квадратни во Миравци и една од 35 метри квадратни во Негорци, спо почетна цена од 60 денари. Јавното наддавање е закажано на 16.08.2017 година во 11 односно во 12 часот.

Заинтересираните  физички и  правни  лица  поднесуваат  пријава  за  учество на  јавното наддавање (во  електронска   форма на  интернет адреса: www.gradezno-zemjiste.mk, за секоја градежна парцела поединечно, во која е наведено за која парцела се однесува самата пријава.

Објавата може да се најде и на веб страната на општина Гевгелија.

БИЗНИС ПОНУДА

КУЛТУРА

ТУРИСТ ИНФО

АКТУЕЛНО

_____________________
 

НАРЕДНИ НАСТАНИ

_____________________