ДОБРОДОЈДОВТЕ ВО

ГРАД НА СОНЦЕТО,
ТРАДИЦИЈАТА
И СРЕЌАТА!Please update your Flash Player to view content.

ОТПОЧНА ПОСТАПКАТА ЗА ИЗГРАДБА НА ВРЕМЕНА ДЕПОНИЈА

Општина Гевгелија ја почна постапката за изградба на времена депонија за неопасен отпад кај Ново Конско.

На јавен увид и консултација со јавноста беше ставен Нацрт извештајот за стратегиската оценка и нејзиното влијание врз животната средина. На тој начин на  граѓаните им беше овозможено да имаат целосен увид во комплетната документација и влијанието на објектот, кој ќе биде граден и уреден по светски стандарди. На презентацијата беше нагласено дека ќе бидат запазени сите критериуми кои гарантираат обезбедување целосна заштита на животната средина. Проектот предвидува санитарната депонија за неопасен цврст отпад да се простира на површина од 2 хектара, оддалечена 7 километри од Гевгелија и 1,3 километри од најблиското населено место Ново Конско. Депонијата ќе се гради со јапонски грант преку УНДП програмата за помош на општините кои беа зафатени со бегалската криза и ќе обезбеди целосна дистрибуција и депонирање на комуналниот отпад на најсовремен начин. 

БИЗНИС ПОНУДА

КУЛТУРА

ТУРИСТ ИНФО

АКТУЕЛНО

_____________________
 

НАРЕДНИ НАСТАНИ

_____________________