ДОБРОДОЈДОВТЕ ВО

ГРАД НА СОНЦЕТО,
ТРАДИЦИЈАТА
И СРЕЌАТА!Please update your Flash Player to view content.

ПРОДАДЕНИ ШЕСТ ПАРЦЕЛИ ЗА ДОМУВАЊЕ НА ЕЛЕКТРОНСКА АУКЦИЈА

На одржаната електронска аукција бр. 01(06.07.2017) за оттуѓување на градежно земјиште сопственост на РМ со намена А1- домување во станбени куки одржано на 09.08.2017 година,  објавени беа 6 градежни парцели.

Пријавени беа вкупно 24 понудувачи. Продадени се сите 6 парцели со следните постигнати цени: 2 парцели  за 71 денар  по  м2, 1 парцела за 82 денари по м2, 1 парцела за 1010 денари по м2, 1 парцела за 1520 денари по м2 и 1 парцела по 1577 денари по м2

Најмалата градежна парцела има 304 метри квадратни, додека најголемата, наменета за станбени куќи со посебен режим е 1120 метри квадратни и се наоѓа на Мрзенски рид.

БИЗНИС ПОНУДА

КУЛТУРА

ТУРИСТ ИНФО

АКТУЕЛНО

_____________________
 

НАРЕДНИ НАСТАНИ

_____________________