ДОБРОДОЈДОВТЕ ВО

ГРАД НА СОНЦЕТО,
ТРАДИЦИЈАТА
И СРЕЌАТА!Please update your Flash Player to view content.

ПОГОЛЕМА КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПАРЕНТНОСТ

Општина Гевгелија во текот на 2018 година ќе нстојува да ја зголеми комуникацијата со граѓаните и транспарентноста во работењето. Тоа ќе се остварува преку повеќе алатки и активности кои ќе придонесат за остварување на ваквата цел. Покрај редовните форми на комуникација, какко што се месечникот „Гевгелиски Магазин“, Е-билтен, веб страницата, прес конференциите, општина Гевгелија ќе продолжи со одложените телевизиски преноси на седниците на Советот на општината и на јавните презентации на Системот 48, а се најавуваат и нови активности. 

Имено, по добивањето на ИСО 9001:2015 стандардот, заради подобрување на квалитетот на услугите кон граѓаните ќе бидат организирани двапати годишно анкети заради мерење на квалитетот на услугите и задоволството на граѓаните од нив. Покрај тоа предвидени се и редовни средби со бизнис заедницата, невладините организации, невработени, деца со посебни потреби, социјални групи и млади.

БИЗНИС ПОНУДА

КУЛТУРА

ТУРИСТ ИНФО

АКТУЕЛНО

_____________________
 

НАРЕДНИ НАСТАНИ

_____________________