ДОБРОДОЈДОВТЕ ВО

ГРАД НА СОНЦЕТО,
ТРАДИЦИЈАТА
И СРЕЌАТА!Please update your Flash Player to view content.

ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА ЌЕ АПЛИЦИРА СО ДВА ПРОЕКТИ ЗА ИПА-ППС СО БУГАРИЈА

Општина Гевгелија на Вториот повик за проектни предлози на  Интеррег-ИПА Програма за прекугранична соработка Р.Бугарија-Р.Македонија 2014-2020 ќе аплицира со два проекти.

Со проектот„Одржлив развој на туризмот преку заеднички интегриран прекуграничен пристап" општина Гевгелија ќе аплицира по приоритетната оска за развој на туризмот, со кој се предвидува реновирање и опремување на старото училиште во Конско, каде што е сместен Меморијалниот музеј. Станува збор за споменик на културата поради што веќе се изготвува конзерваторски проект заради задржување на неговата автентичност. Со овој проект општина Гевгелија ќе аплицира заедно со општина Разлог од Бугарија и Агенцијата за локален развој од Банско, Бугарија.

Со вториот проект „Зголемување на иновациите и одржливоста во заштитените подрачја" општина Гевгелија ќе аплицира по приоритетната оска за животната средина, со проектот е предвидена изградба на Шречистителна станица во Моин. Со овој инвестициски зафат во ова потпланинско село, како дел од заштитниот појас на Кожуф планина, ќе биде заокружен канализациониот систем, бидејќи веќе е изградена канализациона мрежа. Партнер на општина Гевгелија при аплицирањето со овој проект ќе биде Агенцијата за економски развој од Банско, која предвидува меки марки за заштита на животната средина.

 

БИЗНИС ПОНУДА

КУЛТУРА

ТУРИСТ ИНФО

АКТУЕЛНО

_____________________
 

НАРЕДНИ НАСТАНИ

_____________________