ДОБРОДОЈДОВТЕ ВО

ГРАД НА СОНЦЕТО,
ТРАДИЦИЈАТА
И СРЕЌАТА!Please update your Flash Player to view content.

ГРАДОНАЧАЛНИКОТ ПОЦКОВ УЧЕСТВУВА ВО РАБОТАТА НА ЗАЕДНИЧКИОТ КОНСУЛТАТИВЕН КОМИТЕТ ВО БРИСЕЛ

Градоначалникот на општина Гевгелија Сашо Поцков учествува во работатата на 

Заедничкиот консултативен комитет-Европски комитет на региони, што се одржува во Брисел. Заедничкиот консултативен комитет е формиран во 2008 година помеѓу Европскиот Kомитет на региони и Република Македонија (ЗКК), а во него членуваат по единаесет члена од секоја од договорните страни и 22 заменици. Денешниот 14. состанок се фокусираше на управувањето со отпадот, а на формалното отворање, копретседавачот Јасна Габриќ, градоначалник на општина Требовље, ги презентираше релевантните случувања од 13-от состанок на ЗКК до денес, како што е неодамнешното мислење на Комитетот за региони околу Стратегијата за пристапување на Западен Балкан. Додека пак копретседавачот Благој Бочварски, градоначалник на општина Штип, ги изрази, во име на неодамна назначените членови на ЗКК, очекувањата во врска со идните активности и би го објаснил изборот за управување со отпад како тема за дебата.

 

Веднаш потоа започна првата сесија посветена на Состојбата на тековните реформи: придонесот и нивното влијание врз локалните и регионалните власти, а во која  учествуваа Иво Вајгл, член на Европскиот парламент, Сухејл Фазлиу, министер за локална самоуправа на Република Македонија и Влатко Станковски, в.д Шеф на Мисијата на Република Македонија при ЕУ.

 

Инаку, тематска дебата на состанокот ќе биде посветена на управувањето со отпад согласно Пакетот за циркуларна економија на Европската комисија и поврзаното мислење на Комитетот на региони за улогата на отпад-на-енергија во циркуларната економија, усвоено во ноември 2017 година, принципот на отпадната хиерархија треба да води политика на акција во управувањето со отпадот, воспоставувајќи ред на приоритет што ги минимизира негативните ефекти врз животната средина и ја оптимизира ефикасноста на ресурсите во управувањето со отпадот. Според редот за важноста, превенцијата од отпад е привилегирана, по што следи повторна употреба и рециклирање, а материјалот што се депонира или согорува го напушта економскиот циклус и на тој начин се наоѓа на дното од хиерархијата на отпадот. Последното треба да се отстрани како отпад преку енергетски процеси, барем да се извлече енергијата и од овој отпад. Сепак, планирањето на „постројки од отпад до енергетска енергија“, кои имаат просечен животен век од 20-30 години, ќе треба да го земат предвид зголемениот обем на отпад што ќе треба да се рециклира во иднина.

 

 

БИЗНИС ПОНУДА

КУЛТУРА

ТУРИСТ ИНФО

АКТУЕЛНО

_____________________
 

НАРЕДНИ НАСТАНИ

_____________________