ДОБРОДОЈДОВТЕ ВО

ГРАД НА СОНЦЕТО,
ТРАДИЦИЈАТА
И СРЕЌАТА!Please update your Flash Player to view content.

ОГЛАС ЗА СУДИИ ПОРОТНИЦИ

Основниот суд во Гевгелија објави Оглас за избор на судии поротници, со важност од 16 мај 2018 година. Кандидатите треба да ги исполнуваат условите од член 7 од Законот за именување и дополнување на Законот за судовите и тоа:да се државјани на РМ, да се полнолетни, да имат завршено најмалку средно образование, активно да го владеат македонскиот јазик и да не се постари од 60 години.

Заинтересираните кандидати, пријавата со потребните документи треба да ја достават во рок од 5 дена од објавувањето на огласот. Пријавата се поднесува на адреса – Основен суд Гевгелија, со назнака „Оглас за судии-поротници“ (до приемното одделение на Основниот суд-Гевгелија).

 

БИЗНИС ПОНУДА

КУЛТУРА

ТУРИСТ ИНФО

АКТУЕЛНО

_____________________
 

НАРЕДНИ НАСТАНИ

_____________________