ДОБРОДОЈДОВТЕ ВО

ГРАД НА СОНЦЕТО,
ТРАДИЦИЈАТА
И СРЕЌАТА!Please update your Flash Player to view content.

ПРОМЕНЕТИ ЛОКАЦИИ НА ТРИ ИЗБОРНИ МЕСТА

Општинска изборна комисија Гевгелија, надлежна за подготовка, организирање и спроведување на Референдумот на државно ниво, 30 септември 2018 година, на територијата на општина Гевгелија,

ја информира јавноста дека новото седиште на ОИК ГЕВГЕЛИЈА, се наоѓа на улица „Борис Карпуџов“ бб, (дворот зад стариот Извршен совет“.

Решение за утврдување и објава на описите на избирачките места од Државната изборна комисија, бр17-1735/1 од 29.08.2018 година, е извршена промена на локацијата на 3 (три) Избирачки места и тоа: ИМ бр.0347, 0357, 0362: 

•Избирачкото место бр.0347 наместо во “УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ’’ се преместува во О.О.У. “КРСТЕ МИСИРКОВ“ ГЕВГЕЛИЈА’’ 

•Избирачкото место бр. 0357 наместо во “МЕСНА ЗАЕДНИЦА НЕГОРЦИ’’, се преместува во “ДОМ НА КУЛТУРАТА НЕГОРЦИ “

 • Избирачкото место бр. 0362 наместо во “БИБЛИОТЕКА МИРАВЦИ’’, се преместува во “О.О.У. “ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ МИРАВЦИ“

Граѓаните, односно гласачите од населеното место ГАБРОВО - Избирачко место бр.0366, правото на гласње ќе го остварат во ПЕТРОВО Избирачко место бр.0365 - во МЛАДИНСКИОТ ДОМ ПЕТРОВО, согласно Упатството од Државната изборна комисија за начин на гласање на избирачки места со помалку од 10 избирачи, бр.08.1919/1 од 14.09.2018 година.

 

БИЗНИС ПОНУДА

КУЛТУРА

ТУРИСТ ИНФО

АКТУЕЛНО

_____________________
 

НАРЕДНИ НАСТАНИ

_____________________