ДОБРОДОЈДОВТЕ ВО

ГРАД НА СОНЦЕТО,
ТРАДИЦИЈАТА
И СРЕЌАТА!Please update your Flash Player to view content.

ФОРМУЛАРИ

 ФОРМУЛАРИ ЗА ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ
 БАРАЊЕ ЗА СЛОБОДЕН ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ

ФОРМУЛАРИ ЗА СТАНБЕНА ЗАЕДНИЦА

ОПШТИ ФОРМУЛАРИ

ФОРМУЛАРИ ЗА УГОСТИТЕЛСКА ДЕЈНОСТ

  • БАРАЊЕ ЗА УПИС ВО РЕГИСТАРОТ НА ФИЗИЧКИ ЛИЦА КОИ ВРШАТ УГОСТИТЕЛСКА ДЕЈНОСТ
  • БАРАЊЕ ЗА БРИШЕЊЕ ОД РЕГИСТАРОТ НА ФИЗИЧКИ ЛИЦА КОИ ВРШАТ УГОСТИТЕЛСКА ДЕЈНОСТ
  • БАРАЊЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МИНИМАЛНО-ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ И КАТЕГОРИЗАЦИЈА ЗА ВРШЕЊЕ НА УГОСТИТЕЛСКА ДЕЈНОСТ ОД МАЛ ОБЕМ
  • БАРАЊЕ ЗА ЗАВЕРКА НА НОРМАТИВИТЕ ЗА ХРАНА И ПИЈАЛОЦИ

 

Формулари за урбанистичка документација 

 

БИЗНИС ПОНУДА

КУЛТУРА

ТУРИСТ ИНФО

АКТУЕЛНО

_____________________
 

НАРЕДНИ НАСТАНИ

_____________________