ДОБРОДОЈДОВТЕ ВО

ГРАД НА СОНЦЕТО,
ТРАДИЦИЈАТА
И СРЕЌАТА!Please update your Flash Player to view content.

СОСТАВ НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА

 

Име и презиме

функција

партија

Драги Хаџи Николов

претседател

ВМРО-ДПМНЕ и коалиција

Андон Ќурчиев

член

СДСМ и коалиција

Бранко Митров

член

ВМРО-ДПМНЕ и коалиција

Борис Хаџиниколов

член

ВМРО-ДПМНЕ и коалиција

Елена Ичков

член

ВМРО-ДПМНЕ и коалиција

Звонко Бучков

член

ВМРО-ДПМНЕ и коалиција

Илија Ашиков

член

СДСМ и коалиција

Јованка Костова

член

СДСМ и коалиција

Лазар Боев

член

ВМРО-ДПМНЕ и коалиција

Марија Јованова

член

ВМРО-ДПМНЕ и коалиција

Марија Калиникова

член

ВМРО-ДПМНЕ и коалиција

Марија Костадинова

член

СДСМ и коалиција

Наташа Минова

член

СДСМ и коалиција

Петар Апостолов

член

СДСМ и коалиција

Петко Стоилов

член

СДСМ и коалиција

Ристо Камов

член

ВМРО-ДПМНЕ и коа лиција

Сашко Олумчев

член

СДСМ и коалиција

Стеван Ѓошев

член

ВМРО-ДПМНЕ и коалиција

Томе Ќичуков

член

ВМРО-ДПМНЕ и коалиција

 

 

БИЗНИС ПОНУДА

КУЛТУРА

ТУРИСТ ИНФО

АКТУЕЛНО

_____________________
 

НАРЕДНИ НАСТАНИ

_____________________